MENJADOR

EMPRESA: SERHS FOOD 


 Aquesta és l' empresa que gestiona aquest servei a totes les escoles públiques de la localitat, amb el personal de cuina i un equip de monitors/es.

Coordinadora del servei al centre: Anna Cadafalch Díaz. Telèfon 617949990
Horari del servei: 12:30h a 15:00h
Preu fixe: 5,95€  Preu esporàdic: 6,25€ 
La pàgina web de l'empresa és: www.serhseduca.comFUNCIONAMENT: 

El centre disposa de l'equipament de cuina pròpia on s'elabora el menjar diàriament i els alumnes dinen en dos torns. Els més petits, els de P.3, dormen una estona després de dinar.


Les famílies que necessiten fer ús d'aquest servei, hauran d'omplir el formulari corresponent, tant si són fixes com esporàdics. Aquest és un requisit imprescindible. El model el podeu trobar clicant Pàg 1Pàg 2, o bé a la pàgina web de l'empresa. Aquest s'haurà de lliurar a la coordinadora del servei o enviar-lo per mail a l'adreça següent: serhsfoodeduca@grupserhs.com
Això és possible en qualsevol moment del curs.

 
Per fer ús d'aquest servei de forma esporàdica caldrà que adquiriu tiquets a través dels caixers automàtics del BBVA o bé a les oficines de la mateixa empresa (carrer Aurora, nº 5) i el dipositeu a la bústia abans de les 10 hores. Si ho feu pel caixer, els passos a realitzar els trobareu en aquest document de funcionament de l'empresa.  

En cas de malaltia, la família ho comunicarà a la responsable a través del mail o telèfon.

Amb l'horari d'intensiva els alumnes sortiran del servei de menjador a les 15:30, per la porta del C/ Torrent d'en Pere Parres. Si el vostre fill/a pot marxar sol o la persona que el recull no és l'habitual haureu de portar l'autorització signada.El centre posa a la vostra disposició el "Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics d'educació infantil i primària de Terrassa"


Teniu a la vostra disposició el full de queixes/suggeriments/demanda d'informació per fer-lo arribar a l'escola o a qualsevol membre de la comissió. Clica aquí