divendres, 22 de maig de 2015


COMISSIÓ DE DELEGATS 

El passat divendres dia 15, es va celebrar primera reunió de delegats de classe. Es van presentar els representants de cada aula, es van explicar les funcions i es va concretar el tema a tractar a la propera sessió.

Delegats de les diferents classes:

 3rA: Carla Amoraga        3rB: Gina Colomer
  4tA: Ainhoa Aranda         4tB: Roc Rodríguez
   5èA: Maria Jiménez         5èB: Llorenç Casals

   
  Els protagonistes d'aquesta trobada van expressar coses interessants com:

  - Aquesta és una escola de la qual no m’agradaria marxar mai.
  - Aquí estic molt bé perquè tinc uns amics que m’aprecien molt i estan
   sempre al meu costat.
  - M’agraden molt els projectes que fem de conèixer nens d’altres escoles.