MENJADOR

EMPRESA: SERHS FOOD 


 Aquesta és l' empresa que gestiona aquest servei a totes les escoles públiques de la localitat, amb el personal de cuina i un equip de monitors/es.

El centre disposa de l'equipament de cuina pròpia on s'elabora el menjar diàriament i els alumnes dinen en dos torns. 

Coordinadora del servei al centre: Anna Cadafalch Díaz. Telèfon 617949990
Horari del servei: 12:30h a 15:00h
Preu fixe: 5,95€  Preu esporàdic: 6,25€ 
La pàgina web de l'empresa és: www.serhseduca.com
Telèfon Serhs: 938544802 (pagaments i varis)

 


Les famílies que necessiten fer ús d'aquest servei, hauran d'omplir el formulari corresponent on-line a la pàgina web de l'empresa Serhs, tant si són fixes com esporàdics. Aquest és un requisit imprescindible i es podrà realitzar en qualsevol moment del curs. http://iara.serhsfoodeduca.com/padres/

Per fer ús d'aquest servei de forma esporàdica caldrà que adquiriu tiquets a través dels caixers automàtics del BBVA o bé a les oficines de la mateixa empresa (carrer Aurora, nº 5) i el dipositeu a la bústia abans de les 10 hores.

Amb l'horari d'intensiva els alumnes sortiran del servei de menjador a les 15:30, per la porta del C/ Torrent d'en Pere Parres. Si el vostre fill/a pot marxar sol o la persona que el recull no és l'habitual, haureu de portar l'autorització signada.El centre posa a la vostra disposició el "Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics d'educació infantil i primària de Terrassa"


Teniu a la vostra disposició el full de queixes/suggeriments/demanda d'informació per fer-lo arribar a l'escola o a qualsevol membre de la comissió. Clica aquí