C. ESCOLAR

Què és el Consell Escolar?                                 


El Consell Escolar del centre és l'òrgan col.legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots el col.lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, pares, personal d'administració i serveis, etc.
Per a més informació fer clic AQUÍ.


MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR


 Directora:                              Mª Dolors Moya Navarro

 Cap d'Estudis:                        Laura Díaz Castro

 Secretària:                            Marta Abad Pascual  (sense vot)

 Representant  Ajuntament:     Esther López Cibantos

 Representants dels mestres:   Niomar Villadelprat Morente
                                             Mireia Estrenjer Monfort
                                             Maite García Cuní
  Laura Márquez Martínez
  Xavi Giménez Companys

 Representants dels pares:       Lydia Cazorla Sánchez
                                             Mónica Sallés Avila
                                             Raquel Cirera Muñoz 
  Jordi Adrià Sánchez

Representant AMPA:               Raquel Molina RomeroRepresentant del PAS:            Elisabet Amate Plaza