C. ESCOLAR

Què és el Consell Escolar?                                 


El Consell Escolar del centre és l'òrgan col.legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots el col.lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, pares, personal d'administració i serveis, etc.
Per a més informació fer clic AQUÍ.


MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR


 Directora:                              Laura Díaz Castro

 Cap d'Estudis:                        Sònia Prieto Santos

 Secretària:                            Marta Abad Pascual  (sense vot)

 Representant  Ajuntament:     Esther López Cibantos

 Representants dels mestres:   Niomar Villadelprat Morente
                                             Mireia Estrenjer Monfort
                                             Sílvia Marrero Cáceres
                                             Ariadna Simon Bistué
   Xavi Giménez Companys

 Representants dels pares:      Josep Mª Cirera Perich  
                                             Lydia Cazorla Sánchez
                                             Raquel Cirera Muñoz 
   Vanessa Santos Santana

Representant AMPA:               Raquel Molina RomeroRepresentant del PAS:            Elisabet Amate Plaza